O mój Jezu w Hostii utajony,

moje serce Cię czuje,

i choć kryją Cię zasłony,

Ty wiesz że Cię miłuję, miłuję. (3 razy)

 

Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił.

W czymem zasmucił, albo w czym zawinił.

Jam cię wyzwolił z mocy faraona,

a tyś przyrządził krzyż na me ramiona.

 

Nocą Ogród Oliwny, śpią twardo wszyscy uczniowie.

Czuwa w bólu ogromnym i cierpi za nas Bóg – Człowiek.

Refren:

Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich.

Ojcze, jeżeli trzeba, chcę Twoją wolę wypełnić.

 

Nocą klęczę przed Tobą, ucichły auta, tramwaje.

Wszystko w życiu zawodzi, jedynie Ty pozostajesz.

Refren

 

Nocą patrzę przez okno na skrawek nieba chmurnego.

Tyle w życiu cierpienia, lecz nie śmiem pytać: dlaczego?

Refren

 

Nr 140 na str. 89

1. O Jezu mój, Zbawco mój

Tyś bardzo cierpieć musiał,

Gdyś klęczał tam w Ogrojcu sam

I krwawy pot wylewał.

 

2. O Jezu nasz, o Zbawco nasz,

O ratuj nas przy śmierci,

Przyciągnij nas, gdy przyjdzie czas,

Do wiekuistej chwały!

 

Nr 561 na str. 339

Kapłanów swoich dał nam Bóg,

By nas bronili z mocy złego,

Aby z ciernistych wiedli dróg

Zbłąkane owce wprost do Niego.

Najświętsze Serce, ustrzeż ich

We wszystkich życia chwilach złych.

Niech czystym sercem służą Ci

Przez życia swego wszystkie dni.

 

Kapłanom swoim zlecił Bóg

Gorzkie cierpienia ludzkie koić.

Wśród świata tego nędznych trwóg

Bożym obdarzać nas pokojem.

Najświętsze Serce, ustrzeż ich

We wszystkich życia chwilach złych.

Niech czystym sercem służą Ci

Przez życia swego wszystkie dni.

 

Kapłanom swoim zlecił Bóg

Od śmierci wiecznej strzec dusz naszych,

By wieść nas w orszak Bożych sług,

Co do wiecznego życia spieszy.

Najświętsze Serce, ustrzeż ich

We wszystkich życia chwilach złych.

Niech czystym sercem służą Ci

Przez życia swego wszystkie dni.

 

Nie słyszałeś Jego słów i nie pukał w twoje drzwi, a jednak przyszedłeś do Niego.

On ci krzyż dać swój mógł wśród życiowych dróg. Zapukałeś i stanąłeś u drzwi Jego.

 

2. Cóż ci Jezus mógł dać oprócz trudnej drogi swej, cóż ci mógł powiedzieć w powitaniu?

Dobrze wie jak trudne są Jego drogi, i najczęściej mówi o tym w powołaniu.

 

Nr 612 na str 367

1. Pasterzem jest, mój dobry Pan,

Prowadzi mnie na pastwiska swe.

Orzeźwia On ciągle duszę mą,

Zła nie zlęknę się, bo Jego moc we mnie jest.

 

2. Śpiewajmy Mu, bo okazał moc.

Wielbijmy Go cały dzień i noc.

Każdego dnia, Jego miłość trwa,

Tej miłości żar niech zawsze już będzie w nas.

 

 

 Nr 857 na str. 540

1. Zbawienie przyszło przez Krzyż,

Ogromna to tajemnica.

Każde cierpienie ma sens,

Prowadzi do pełni życia.

 

Jeżeli chcesz mnie naśladować,

To weź swój krzyż na każdy dzień

I chodź ze Mną zbawiać świat,

W kolejny już wiek.

 

2. Codzienność wiedzie przez Krzyż,

Większy im kochasz goręcej.

Nie musisz ginąć już dziś,

Lecz ukrzyżować swe serce.

 

Jeżeli chcesz mnie naśladować,

To weź swój krzyż na każdy dzień

I chodź ze Mną zbawiać świat,

W kolejny już wiek.

 

3. Każde spojrzenie na Krzyż,

Niech niepokojem zagości,

Bo wszystko w życiu to nic,

Wobec tak wielkiej miłości.

 

Jeżeli chcesz mnie naśladować,

To weź swój krzyż na każdy dzień

I chodź ze Mną zbawiać świat,

W kolejny już wiek.