NOC WALKI
O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA POLSKI

Piątek 22.04.2022

 

● 19.30-22.30 - wspólne modlitwy za Ojczyznę, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Ró­ża­niec, Apel Jasnogórski, modlitwy przez wsta­wien­nic­two św. An­drze­ja Boboli, Suplikacje

● około godz. 21.30 - Msza św.

● od godz. 23.00 do 6.00 adoracja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu w ciszy (wchodzimy bocznym wejściem od strony ryn­ku na 1 godzinę - wymiana adorujących wyłącznie o peł­nych go­dzi­nach)

Zapraszamy! Pomódl się za Ojczyznę!