NIEDZIELA

21.05.2023

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Nowenna do Ducha Świętego

Dzień święceń kapłańskich - rocznik 2016

7:00

za + męża Zdzisława w kolejny miesiąc odejścia do Pana

7:00

za + Janinę Partyka w rocz­ni­cę śmierci, o zbawienie duszy

9:00

za + Jana Łabudzkiego w 2. rocz­ni­cę śmierci

9:00

za + męża Mariana Gwardeckiego w kolejną rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców Paw­ła i Stanisławę, ++ teściów Józefa i Marię Ogaza - o dar życia wiecz­ne­go

10:00

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA SP 1

12:00

do Opatrzności Bo­żej w in­ten­cji Ewy Krzywda z oka­zji 60. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo, opie­kę Matki Bo­żej i zdro­wie dla Jubilatki i ca­łej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w in­ten­cji Emila Leks z oka­zji 3. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o opiekę Aniołów Stró­żów, o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo, opiekę Matki Bo­żej i zdro­wie dla Emi­la, jego brata Leona, ro­dzi­ców, chrzestnych oraz dla ca­łej ro­dziny

12:00

do Opatrzności Bo­żej w in­ten­cji Nowożeńców: Yosniela i Karoliny Garcia Marrero i ca­łej ro­dziny, z po­dzię­ko­wa­niem za odebrane łas­ki i z proś­bą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo

14:30

DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

15:30

do Opatrzności Bo­żej w in­ten­cji Teresy i Mariusza Sładek z oka­zji 50. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­tów i ca­łej ro­dziny

15:30

za + mamę Melanię Krupka w 5. rocz­ni­cę śmierci, + tatę Arkadiusza oraz ++ dziadków z obu stron

15:30

za + mamę Wiktorię Pilszek w 7. rocz­ni­cę śmierci, + ojca Pawła oraz ++ z ro­dziny

16:30

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

17:30

Msza św. Trydencka

20:00

za + Michała Cierzyńskiego w 1. rocz­ni­cę śmierci

20:00

za + Gintra Kurpas - in­ten­cja od Grzegorza, Ireneusza i Jacka z ro­dzinami

 

PONIEDZIAŁEK - 22.05.2023

Nowenna do Ducha Świętego

6:30

za + Jana Strug - in­ten­cja od chrześnicy Bogusławy z ro­dziną

8:00

za + Stanisława Starzyckiego w 9. rocz­ni­cę śmierci

8:00

za dusze w czyśćcu cierpiące

18:00

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:30

za ++ ro­dzi­ców Elżbietę i Brunona Janik

18:30

za + Jana Krzeszowskiego w kolejną rocz­ni­cę śmierci, + syna Leszka, ++ ro­dzi­ców z obu stron oraz + brata Adama

18:30

za + Kazimierę Bączek - in­ten­cja od Zofii i Wacława Wrona

 

WTOREK - 23.05.2023

Nowenna do Ducha Świętego

Dzień święceń kapłańskich - rocznik 2015

*6:30

za + Beatę Chmielak - in­ten­cja od Moniki i Artura z ro­dziną

8:00

za + Jana Strug - in­ten­cja od Celestyny i Jana Czerwonka

8:00

o dar Nieba dla + Michała w rocz­ni­cę śmierci, ++ Marii i Mariana Brzys­kich, + Ja­na Wiekierę, ++ z ich ro­dzin i dusz w czyśćcu cierpiących

18:00

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:30

za ++ ro­dzi­ców Aleksandrę i Tomasza Górnicz oraz + siostrę Krystynę Łu­czak z domu Gór

18:30

za + Antoninę Sztuka w 1. rocz­ni­cę śmierci - in­ten­cja od Grażyny Ko­sow­skiej

18:30

za ++ Hildegardę i Józefa Grabowskich oraz + Adolfa Prominskiego - o dar miłosierdzia Bo­żego

 

ŚRODA - 24.05.2023

Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych

Dzień modlitw za Kościół w Chinach

Nowenna do Ducha Świętego

6:30

za + Beatę Chmielak - in­ten­cja od Ewy i Tomasza z synami Kacprem i Ja­ku­bem

6:30

za ++ Janinę i Antoniego Bartyzel

8:00

za + Karolinę Kaim-Szymoniak, ++ Stanisławę i Stanisława Pucz­kow­skich oraz w in­ten­cji Joanny przebywającej w szpitalu

18:00

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:30

za + syna Tomasza Telega w 5. rocz­ni­cę śmierci, o radość życia wiecz­ne­go

18:30

za + Dominika Moń - in­ten­cja od Bogusława i Adama Sukiennik

18:30

za + Kazimierę Bączek - in­ten­cja od Stanisławy i Wiesława Michałek

 

CZWARTEK - 25.05.2023

Nowenna do Ducha Świętego

6:30

za + Beatę Chmielak - in­ten­cja od ro­dziny Gut

8:00

do Bo­żego miłosierdzia, za wsta­wien­nic­twem Matki Bo­żej Nieustającej Pomocy o bło­go­sła­wień­stwo i dary Ducha Świętego dla Zdzisława z oka­zji 59. rocz­ni­cy uro­dzin oraz o Opatrzność Bożą dla ca­łej ro­dziny

18:00

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:30

do miłosierdzia Bo­żego o dar Nieba za + tatę Brunona Piecha w 6. rocz­ni­cę śmier­ci

18:30

za ++ ro­dzi­ców Stefanię i Maksymiliana Nowak, + Mariana Lipieckiego i po­kre­wień­stwo z obu stron

18:30

za + Janusza Kowalskiego w 2. rocz­ni­cę śmierci - in­ten­cja od żony i sy­na z ro­dziną

 

PIĄTEK - 26.05.2023

Wspomnienie św. Filipa Neri, prezb.

Nowenna do Ducha Świętego

Dzień Matki

6:30

za + Beatę Chmielak - in­ten­cja od Doroty i Marcina Kąckiego

8:00

za + syna Piotra Micór we wspomnienie uro­dzin

8:00

za + mamę Mariannę w kolejną rocz­ni­cę śmierci i we wspomnienie Dnia Matki oraz za + tatę Piotra - o łaskę Nieba

18:00

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:30

w in­ten­cji Matek w dniu ich święta, a dla zmarłych - o radość życia wiecz­ne­go

18:30

za ++ Cecylię i Ryszarda Rozkoszny oraz ++ z ro­dzin z obu stron

18:30

za + Edmunda Kużel - in­ten­cja od sąsiadów z ul. Zakątek

19:30

WIECZÓR CHWAŁY

 

SOBOTA - 27.05.2023

Nowenna do Ducha Świętego

6:30

za ++ Władysława i Waleskę, ich ++ córki, ++ synów, + zięcia, ++ sy­no­we oraz ++ wnuki

8:00

w in­ten­cji dzieci, o dar żywej wiary oraz jedność w ro­dzinie

14:00

w in­ten­cji Nowożeńców: Paulina Moń - Marcin Tokarczyk

16:00

do Opatrzności Bo­żej, przez wstawiennictwo św. Józefa i św. Ignacego w in­ten­cji Józefa Ignacego Moroń z oka­zji 1. rocz­ni­cy chrztu św., z po­dzię­ko­wa­niem za dar życia i dar chrztu św., z proś­bą o dary Ducha Świętego, wzrost w mądrości i łasce oraz Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i po­trzeb­ne łas­ki dla So­le­ni­zan­ta i ca­łej ro­dziny

17:00

Msza św. chrzcielna

18:00

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:30

o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i potrzebne łas­ki oraz opiekę Matki Bo­żej dla Te­re­sy w kolejną rocz­ni­cę uro­dzin

 

NIEDZIELA

28.05.2023

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

1981 † bł. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski

7:00

za + Jana Strug - in­ten­cja od Andrzeja Strug z ro­dziną

9:00

za + Antoninę Sztuka - in­ten­cja od Łukasza Kosowskiego z ro­dziną

9:00

za + mamę Irenę Madej

9:00

za + Barbarę Trefoń w 5. rocz­ni­cę śmierci i + Mariana Trefoń

10:00

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA SMS

12:00

do Bo­żego miłosierdzia w in­ten­cji Zuzanny Kielma w 20. rocz­ni­cę uro­dzin oraz Iwony i Ireneusza Kielma w 23. rocz­ni­cę ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bo­żej i bło­go­sła­wień­stwo dla ca­łej ro­dziny

12:00

o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Toli Oziembała z oka­zji 3. uro­dzin

12:00

za + Czesława Sikorskiego we wspomnienie uro­dzin

15:30

za + Bogusława Jasińskiego w 6. rocz­ni­cę śmierci

15:30

za + Jacka Szade - in­ten­cja od jego wychowanic

15:30

za + męża Kazimierza Francuz, ++ ro­dzi­ców Jadwigę i Romana Fijoł, ++ Mo­ni­kę i Roberta Francuz oraz ++ z ro­dzin Fijoł, Francuz, Kocurek

16:30

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

17:30

w in­ten­cji ks. Mateusza Krausa w dniu uro­dzin

20:00

za + brata Marka Witańskiego w 4. rocz­ni­cę śmierci, o dar życia wiecz­ne­go

 

*) w j. łacińskim