II NIEDZIELA ZWYKŁA

20.01.2019

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

(1985 + ks. Wilhelm Słomka)

7:00

za + ks. proboszcza Wilhelma Słomkę w 34. rocz­ni­cę śmierci

9:00

za + męża Franciszka Jarema we wspomnienie uro­dzin i + Wła­dy­sła­wa Szopa we wspomnienie uro­dzin

9:00

we wspomnienie 100. rocz­ni­cy uro­dzin + Kurta Zuber - intencja od có­rek

10:30

za + mamę Genowefę Janisz w 2. rocz­ni­cę śmierci oraz + siostrę Elż­bie­tę

10:30

za + Krzysztofa Zaborowskiego w 2. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ z ro­dziny

12:00

za + syna Mirosława Dudek w 2. rocz­ni­cę śmierci o radość życia wiecz­nego

12:00

za + Elżbietę Dziubek w 20. rocz­ni­cę śmierci i + Franciszka Bart­kow­skie­go w 58. rocz­ni­cę śmierci

12:00

za + Dorotę Leszczyńską-Zalecką - intencja od koleżanek i wy­cho­wan­ków z Domu Dziecka

15:30

w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzestnych

15:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Marianny Folta z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

16:30

NIESZPORY

20:00

za + tatę Mieczysława Cebulak w 1. rocz­ni­cę śmierci oraz + mamę Kor­nelię Cebulak w 25. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ z ro­dzin Cebulak i Wilk o ra­dość życia wiecznego

20:00

za + Bernardynę Tarasek w 10. rocz­ni­cę śmierci

 

PONIEDZIAŁEK - 21.01.2019

Wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

6:30

za + męża Zdzisława w kolejną rocz­ni­cę odejścia do Pana, aby mógł oglą­dać oblicze Pana, z którym spotykał się na ziemi w Eucharystii

8:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Krystyny Parzonka z okazji 75. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

8:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Dawida z okazji 25. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bo­żej

18:30

w intencji Babć i Dziadków z okazji ich święta

18:30

do Bo­żej Opatrzności z prośbą o powrót do zdrowia po wypadku mo­to­cyk­lo­wym i szczęśliwe rozwiązanie wszystkich problemów związanych z wy­padkiem

 

WTOREK - 22.01.2019

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

6:30

za ++ Otylię i Wincentego Chlebek oraz ich ++ ro­dzi­ców, córkę Bar­ba­rę i zię­cia Jana

8:00

za + Tadeusza Chlebuś, + brata Jerzego oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron

17:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Grzegorza Lasoka z okazji 60. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

18:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Bernadety Lalorny z okazji 60. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny oraz z okazji kolejnej rocz­ni­cy ślubu Bernadety i Grzegorza

18:30

Msza św. dziękczynna z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla ro­dziny Pe­ciak

 

ŚRODA - 23.01.2019

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

(2013 + Prymas Polski Józef Glemp)

6:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Jacka Szczepańskiego z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zan­ta i całej ro­dziny

8:00

za + męża Stanisława Grubka w 18. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ ro­dzi­ców i ++ teściów

8:00

do Bożego Miłosierdzia za + męża Janusza Hejna we wspomnienie 50. rocz­ni­cy uro­dzin oraz w 7. miesiąc po śmierci, aby dobry Bóg przyjął go do grona zbawionych

18:30

za + Stefanię Gajda i jej + męża Bogusława oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron

18:30

za + Rudolfa Zyzik w 40. rocz­ni­cę śmierci oraz + Lidię Zyzik w kolejną rocz­ni­cę śmierci

 

CZWARTEK - 24.01.2019

Wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dK.

Dzień Islamu w Kościele Katolickim

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

6:30

za + męża Maksymiliana Bienioszek w kolejną rocz­ni­cę śmierci, jego ++ ro­dzi­ców, ++ teściów i ++ z ro­dzin Bienioszek i Bańczyk

8:00

za + Józefa Garbarczyk, ++ z ro­dzin Gutowski i Garbarczyk oraz + An­drze­ja Kaczorek

18:30

za ++ ro­dzi­ców Martę i Fryderyka Cmok, + siostrę Annę Kulka, + szwa­g­ra Longina oraz ++ z ro­dziny Szpiech

18:30

za + męża Bolesława Majcher oraz jego ++ ro­dzi­ców Józefa i Mariannę

 

PIĄTEK - 25.01.2019

ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

6:30

za ++ ro­dzi­ców Emilię i Romana Dynak, ++ Bronisławę i Jana Klimek, ++ braci Stanisława, Józefa, Franciszka i Edwarda Klimek, + bratową Jó­ze­fę oraz ++ szwagrów Józefa i Stanisława

8:00

za + Ireneusza Kupka w kolejną rocz­ni­cę śmierci oraz + brata i + ta­tę

8:00

za ++ siostry zakonne Alojzę, Marię i Wiktorię, ++ siostry Natalię i Ade­lę, ++ ro­dzi­ców, ++ teściów, + Zygmunta oraz ++ szwagrów o radość wieczną dla nich

18:30

za ++ Klarę i Alojzego Witosiek oraz ++ Annę, Marię i Adama Marks

18:30

za + syna Rafała Szpila w 18. rocz­ni­cę śmierci oraz jego ++ dziadków z obu stron

18:30

za + męża Eugeniusza Białoń we wspomnienie uro­dzin oraz jego ++ ro­dzi­ców Różę i Kazimierza Białoń

19:30

WIECZÓR CHWAŁY

 

SOBOTA - 26.01.2019

Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

6:30

za + tatę Wiktora Malcharek w kolejną rocz­ni­cę śmierci, + mamę Ger­tru­dę oraz ++ braci Pawła i Alfreda Malcharek

8:00

za + Bolesława Masternak w 7. rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców Marię i Sta­nisława

8:00

za ++ Ignacego, Józefa i Stanisława Mucha

8:00

za + ojca Pawła Pilszek w kolejną rocz­ni­cę śmierci oraz + mamę Wik­torię i wszystkich ++ z ro­dziny

18:30

za + Henryka Ostrowskiego, ++ ro­dzi­ców Małgorzatę i Stanisława, ++ teś­ciów i ++ dziadków

 

III NIEDZIELA ZWYKŁA

27.01.2019

7:00

za + Marię Chochorowską - intencja od sąsiadów z ul. Starokościelnej 2

9:00

w intencji babci Anieli Kwaśniewicz

9:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Marysi Luthi z okazji kolejnej rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Solenizantki i całej ro­dziny

10:30

w intencji członków Nocnej Adoracji

10:30

do Opatrzności Bo­żej w intencji Andrzeja Klaja z okazji 60. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Ju­bi­la­ta i całej ro­dziny

10:30

do Serca Jezusowego w intencji Jadwigi Pająk z prośbą o szczęśliwy prze­bieg operacji i potrzebne łaski

12:00

do Opatrzności Bo­żej w intencji Doroty Kupień z okazji 50. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Jubilatki i całej ro­dziny

12:00

o opiekę Anioła Stróża dla Oliwii Patrycji Bilgoń z okazji 1. rocz­ni­cy uro­dzin oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­ni­zantki, jej ro­dzi­ców, chrzestnych oraz dla całej ro­dziny

15:30

w intencji dzieci, które dostąpią łaski sakramentu chrztu św., w intencji ich ro­dzi­ców i chrzestnych

15:30

o opiekę Anioła Stróża dla Mai Aleksandry Ślączka z okazji 1. rocz­ni­cy uro­dzin oraz o zdro­wie, Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla So­le­nizantki, jej ro­dzi­ców, chrzestnych oraz dla całej ro­dziny

16:30

NIESZPORY

20:00

za + tatę Edwarda w 11. rocz­ni­cę śmierci, + mamę Marię Szwed w 2. rocz­ni­cę śmierci - intencja od dzieci

20:00

za + Agatę Haśnik w miesiąc po śmierci oraz jej + męża Stanisława