NIEDZIELA

28.05.2023

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

1981 † bł. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski

7:00

za + Jana Strug - in­ten­cja od Andrzeja Strug z ro­dziną

9:00

za + Antoninę Sztuka - in­ten­cja od Łukasza Kosowskiego z ro­dziną

9:00

za + mamę Irenę Madej

9:00

za + Barbarę Trefoń w 5. rocz­ni­cę śmierci i + Mariana Trefoń

10:00

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA SMS

12:00

do Bo­żego Miłosierdzia w in­ten­cji Zuzanny Kielma w 20. rocz­ni­cę uro­dzin oraz Iwony i Ireneusza Kielma w 23. rocz­ni­cę ślubu, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bo­żej i bło­go­sła­wień­stwo dla ca­łej ro­dziny

12:00

o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo i opiekę Matki Bo­żej dla Toli Oziembała z oka­zji 3. uro­dzin oraz dla jej ro­dzi­ców, chrzestnych i ca­łej ro­dziny

12:00

za + Czesława Sikorskiego we wspomnienie uro­dzin

13:15

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA SMS

15:30

za + Bogusława Jasińskiego w 6. rocz­ni­cę śmierci

15:30

za + Jacka Szade - in­ten­cja od jego wychowanic

15:30

za + męża Kazimierza Francuz, ++ ro­dzi­ców Jadwigę i Romana Fijoł, ++ Mo­ni­kę i Roberta Francuz oraz ++ z ro­dzin Fijoł, Francuz, Kocurek

16:30

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

17:30

w in­ten­cji ks. Mateusza Krausa w dniu uro­dzin

20:00

za + brata Marka Witańskiego w 4. rocz­ni­cę śmierci, o dar życia wiecz­ne­go

 

PONIEDZIAŁEK - 29.05.2023

ŚWIĘTO NMP, MATKI KOŚCIOŁA

Misyjny Dzień Chorego

6:30

za + Beatę Chmielak - in­ten­cja od Danuty, Ryszarda i Basi Paluch

8:00

za + Martę Bełza w 10. rocz­ni­cę śmierci, aby dobry Bóg przyjął ją do Nieba oraz za ++ z ro­dzin Kosmal, Gwóźdź i Szweda, o łas­ki zbawienia i życie wiecz­ne

8:00

za + Elżbietę Śliwiok we wspomnienie uro­dzin

18:00

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:30

za + Stanisława Razmus - in­ten­cja od mamy z ro­dziną

18:30

za + Teresę Bujalską, jej + męża Stanisława i + syna Krzysztofa

18:30

za + Janusza Wodarczyk w 1. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ Jadwigę i Piotra Wo­dar­czyk

 

WTOREK - 30.05.2023

Wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezb. i męcz.

*6:30

za + Beatę Chmielak - in­ten­cja od pracowników firmy Cool-Net

8:00

za + Janinę Popiel w 5. rocz­ni­cę śmierci

8:00

za + Stanisławę Medoń - in­ten­cja od Zespołu Caritas

18:00

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:30

za ++ Marię Krystynę i Kazimierza Garus - in­ten­cja od synów Sławomira i Mar­ka

18:30

za + Dominika Moń - in­ten­cja od Barbary i Krzysztofa

18:30

za + Antoninę Sztuka - in­ten­cja od brata Zygmunta z ro­dziną

 

ŚRODA - 31.05.2023

ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP

6:30

za + tatę Leopolda Guttan w kolejną rocz­ni­cę śmierci

8:00

za + Bogusławę Kalisz - in­ten­cja od ro­dziny Mariana i Ireny Pytel z Ka­to­wic

18:00

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18:30

do Opatrzności Bo­żej w in­ten­cji Marzeny Michalak z oka­zji 33. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o szczęśliwe roz­wią­za­nie oraz o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo, opiekę Matki Bo­żej i zdro­wie dla So­le­ni­zant­ki i ca­łej ro­dziny

18:30

Msza św. dziękczynna w pewnej in­ten­cji

18:30

do Opatrzności Bo­żej w in­ten­cji Rafała i Kamila z oka­zji kolejnych rocz­nic uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo, opiekę Matki Bo­żej i zdro­wie dla So­le­ni­zan­tów i ca­łej ro­dziny

 

I CZWARTEK miesiąca - 1.06.2023

ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA Dzień Dziecka

6:30

w in­ten­cji uczest­ni­czą­cych w porannych Eucharystiach i ich ro­dzin, o opie­kę Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana

8:00

do Miłosierdzia Bo­żego we wspomnienie uro­dzin + Krzysia Wac, + mamę i żo­nę Barbarę oraz ++ ro­dzi­ców z obu stron

8:00

za ++ ro­dzi­ców Elżbietę i Czesława Dmowskich, + brata Romana i + cio­cię Adę

18:30

o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz w in­ten­cji mi­ni­stran­tów i ich ro­dzin

18:30

za + tatę Jana Sierchuła w 7. rocz­ni­cę śmierci, + mamę Stefanię, + szwa­gra Stefana i wszystkich ++ z ro­dziny

18:30

za + Antoninę Sztuka - in­ten­cja od bratowej Bronisławy

 

I PIĄTEK miesiąca - 2.06.2023

Dzień święceń kapłańskich - rocznik 1968

6:30

za + Łucję Łukiewicz we wspomnienie 100. uro­dzin i jej + męża Zbig­nie­wa

7:30

GODZINKI KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

8:00

Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

8:00

za + Marię Krzyżowską w 10. rocz­ni­cę śmierci, + męża, ++ ro­dzi­ców z obu stron i ++ po­kre­wień­stwo

8:00

za ++ Elfrydę i Wilhelma Nolda

17:00

Msza św. szkolna - in­ten­cja od dzieci wczesnokomunjnych

18:30

za + Czesława Drabik w 11. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + Urszulę Piecha w 1. rocz­ni­cę śmierci

18:30

za + Gertrudę Szczepanek w 21. rocz­ni­cę śmierci oraz ++ z ro­dzin Gig­lok, Szcze­pan­ków, Białoniów, Mitringów, Szefczyków, Szczępów i Ziel­nic­kich

 

I SOBOTA miesiąca - 3.06.2023

Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

1963 † św. pap. Jan XXIII

6:30

za dusze w czyśćcu cierpiące

7:00

RÓŻANIEC I MEDYTACJA 

8:00

Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

8:00

za + Justynę Śmiłowską - in­ten­cja od Barbary Trejtowicz i Jadwigi Sa­la­mon

14:00

w in­ten­cji Szkoły Ikonopisarskiej

15:00

w in­ten­cji Nowożeńców: Karolina Oczko - Rafał Galbierz

18:30

za + tatę Tadeusza Lewandowskiego i + babcię Erykę Strzezik

18:30

za ++ ro­dzi­ców Irenę i Antoniego Pietrzak oraz Janinę i Bernarda Do­ma­ga­ła

 

NIEDZIELA

4.06.2023

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Dzień święceń kapłańskich - rocznik 1967

7:00

za + mamę Zofię i + tatę Stanisława

9:00

do Opatrzności Bo­żej w in­ten­cji Karoliny Baron z oka­zji 18. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o dary Ducha Świę­te­go w do­ros­łym życiu

10:30

za + Jadwigę Olak we wspomnienie uro­dzin

10:30

za + córkę Dorotę Gnacikowską w 4. rocz­ni­cę śmierci, ++ ro­dzi­ców Wa­les­kę i Józefa Fogińskich oraz ++ teściów Weronikę i Jana Gro­cho­wiec­ki

10:30

za + Marię Chromicz - in­ten­cja od członków Róży nr 4

12:00

za + Henryka Loska w 7. rocz­ni­cę śmierci

12:00

za + Teresę Witańską

12:00

za + męża Tadeusza Baran, ++ ro­dzi­ców Jana i Anastazję Waszek, ++ sios­try Monikę i Stefanię, ++ braci, ++ bratowe i ++ szwagrów

15:30

do Opatrzności Bo­żej w in­ten­cji Moniki i Marcina Kuśmierz z oka­zji ko­lej­nej rocz­ni­cy ślubu oraz 45. rocz­ni­cy uro­dzin Marcina, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo, opiekę Matki Bo­żej i zdro­wie dla Małżonków, ich dzieci Miłosza, Marysi, Mak­sy­mi­lia­na, Mikołaja i Matyldy oraz dla ca­łej ro­dziny

15:30

w in­ten­cji Wspólnoty GALILEA

15:30

do Opatrzności Bo­żej w in­ten­cji Lidii Pułrolniczak z oka­zji 60. rocz­ni­cy uro­dzin, z po­dzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łas­ki, z proś­bą o Bo­że bło­go­sła­wień­stwo, opiekę Matki Bo­żej i zdro­wie dla Jubilatki i ca­łej ro­dziny

16:30

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

20:00

za + Antoninę Sztuka - in­ten­cja od bratanicy Karoliny, Kingi i Dominiki

 

*) w j. łacińskim