NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE I DNI SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

W ROKU 2024

W KOŚCIELE ŚW. MARII MAGDALENY W TYCHACH

 

 

NAUKI PRZEDŚLUBNE

godz. 19:15

8-10.04.2024

3-5.06.2024

2-4.09.2024

7-9.10.2024

4-6.11.2024

 

DNI SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

Niedziela, godz. 14:30

14.04.2024

9.06.2024

8.09.2024

13.10.2024

10.11.2024

 

Przygotowanie do zawarcia związku małżeńskiego składa się z trzech elementów, które poprzedzają rozmowę kanoniczną, na której spisywany jest tzw. protokół przedślubny:

1) Kurs przedmałżeński;

2) Dzień skupienia;

3) Spotkania w poradni życia ro­dzinnego (trzy tematy realizowane zwyczajowo w czasie dwóch spotkań rozdzielonych miesięczną przerwą).

 

By wziąć udział w kursie należy wyszukać na stronie internetowej http://narzeczenikatowicka.pl interesujący nas termin i miejsce odbywania się kursu i dokonać zapisu przez formularz.

 

 Uczestnictwo w dniu skupienia można zrealizować w dowolnej parafii organizującej dzień skupienia dla narzeczonych. Ważne, by uzyskać dodatkowo wpis organizatora na formularzu otrzymanym w czasie nauk przedmałżeńskich.

 

Spotkania w poradni życia ro­dzinnego także rezerwujemy w dedykowanym formularzu na stronie http://narzeczenikatowicka.pl.

Koszt nauk to 80 zł za udział w naukach przedmałżeńskich i 80 zł za udział w obu spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego (łącznie za dwa spotkania).

Płatność należy najlepiej przesłać przelewem na konto parafii, w której odbywały się nauki i/lub spotkania.