OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA
13.01.2019
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

Komentarz do liturgii:

 

Obchodzimy dziś święto Chrztu Pańskiego, które jest okazją do wspo­mnie­nia naszego własnego chrztu. Otrzymaliśmy wtedy Ducha Świętego i sta­liś­my się umiłowanymi dziećmi Bożymi. Bóg jako Ojciec, który bardzo kocha swo­je dzieci, pragnie dla nas najważniejszego: zbawienia. Na­le­ży­my do Niego, a nasza codzienność pełna jest znaków Jego obec­ności. Podczas tej Eu­cha­rystii dziękujmy za chrzest i Bożą miłość w ży­ciu każdego z nas.

 

Dziś obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Jest ono wspomnieniem chrztu Jezusa w Jordanie oraz zapowiedzią ustanowienia chrztu chrześci­jań­skie­go. Podczas każdej Mszy św. przy zapalonych świecach na­stę­pu­je od­no­wie­nie przyrzeczeń chrzcielnych.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby ar­chi­die­ce­zji - na funkcjonowanie instytucji archidiecezjalnych zaangażowanych w apo­stolstwo słowa, m.in. Radio eM. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 

O godz. 16:30 Nieszpory kolędowe.

 

PONIEDZIAŁEK - 14.01.2019

● Rozpoczyna się Okres Zwykły roku liturgicznego, w którym wspo­mi­na­my misterium Chrystusa w całej pełni. Okres ten trwa do wtorku przed Śro­dą Popielcową.

● Od godz. 7:00 do 8:00 adoracja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu przy oł­ta­rzu.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Legion Maryi.

 

ŚRODA - 16.01.2019

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzi Koło Radia Maryja.

● Po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bo­żej Nieustającej Po­mo­cy.

 

CZWARTEK - 17.01.2019

Wspomnienie św. Antoniego, opata

Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim

 

PIĄTEK - 18.01.2019

III piątek miesiąca

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

● O godz. 15:00 GODZINA MIŁOSIERDZIA: Koronka do Miłosierdzia Bo­żego i Msza św. w intencji czci­cie­li Miłosierdzia Bo­żego.

 

SOBOTA - 19.01.2019

Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

● Od godz. 8:00 odwiedziny chorych z rejonu III soboty miesiąca.

 

II NIEDZIELA ZWYKŁA - 20.01.2019

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

● O godz. 7:00 Msza św. za + ks. proboszcza Wilhelma Słomkę w 34. rocz­­ni­cę śmierci.

● O godz. 15:30 Msza św. w intencji rocznych dzieci, ich ro­dzi­ców i chrzest­nych.

● O godz. 16:30 Nieszpory kolędowe.

 

„Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie Mszy św. W przyszłą niedzielę ko­lek­ta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii (na zapłatę ra­chun­ku za pokrycia ławek w kościele).

 

W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie - KOLĘDA. Plan ko­lę­dy dostępny jest w gablotce i na stronie internetowej.

 

Ze względu na odwiedziny duszpasterskie stały konfesjonał będzie czyn­ny od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-12:00 i 15:00-15:40.

 

Rozpoczęła się edycja akcji „Dziennika Zachodniego” pt. Osobowość Roku 2018. W kategorii „działalność społeczna i charytatywna” Kapituła Redakcji zatwierdziła kandydaturę ks. dziekana Janusza Lasoka. Za­chę­ca­my do oddawania głosów.

Szczegóły: www.dziennikzachodni.pl/osobowoscroku.

 

Zapraszamy na parafialną pielgrzymkę do Fatimy w dniach od 30.04 do 7.05.2019. Zapisy i informacje u ks. Mariusza Nitki oraz pod adre­sem do.fatimy@gmail.com. Program pielgrzymki w zakrystii i w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej.

 

Zapraszamy wszystkie dzieci, które lubią śpiewać, do udziału w za­ję­ciach parafialnej scholi „Magdaleńskie Nutki”. Pierwsze spotkanie od­bę­dzie się 14 stycznia o godz. 18:30 w Domu Parafialnym. Na to spot­ka­nie dzieci przychodzą wraz z rodzicami.

 

Zachęcamy parafian, szczególnie małżonków, do przeżycia rekolekcji zamkniętych w naszych domach rekolekcyjnych w Brennej, Pa­new­ni­kach i Kokoszycach. Terminy rekolekcji w gablotce.

 

Największe uczelnie województwa śląskiego, miasto Katowice oraz Gór­no­śląsko-Zagłębiowska Metropolia zapraszają na trzecią edycję Śląs­kie­go Festiwalu Nauki KATOWICE. To największe na południu Polski wy­da­rze­nie popularyzujące naukę i jedno z największych tego typu przed­się­wzięć w kraju. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Ka­to­wi­cach na publiczność festiwalową będzie czekać m.in. ponad 130 sta­no­wisk pokazowych, dziesiątki wykładów i warsztatów, wystawy i wy­stę­py artystyczne oraz mnóstwo stref specjalnych: strefa kosmiczna, strefa e-sportu, strefa dziecka i strefa OFF Science (w której odbędzie się Przegląd Garażowych Wynalazków). W festiwalu weźmie udział kil­ku­dzie­się­ciu gości specjalnych na czele z astronautką NASA Nicole Stott.

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE odbędzie się w niedzielę 13 stycznia i w poniedziałek 14 stycznia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a szcze­gółowe informacje dostępne są na stronie:

www.slaskifestiwalnauki.pl.

 

Młodzi naszej archidiecezji będą mogli przeżywać Światowe Dni Mło­dzie­ży z Ojcem Świętym Franciszkiem w ramach „Panamy na Śląs­ku”. Zaplanowano ją z 26 na 27 stycznia br. w Hali Widowiskowo-Spor­to­wej w Jastrzębiu Zdroju. Szczegóły w gablotce.

 

W gablotce m.in.:

Zaproszenia:

- na Adoracje przy Żłóbku Panewnickim.

Informacje:

- o rekolekcjach na 2019 rok.

 

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W tym wydaniu m.in.:

- obrazek z modlitwą męża za żonę;

- chrzest jako brama sakramentów - dlaczego jest najważniejszym i naj­piękniejszym sakramentem;

- wejście w nowy rok to często impuls do podjęcia decyzji o zmianie pra­cy. Jak przygotować się do tego kroku.

 

W nowym „Małym Gościu Niedzielnym” m.in.:

- ikona Maryi Niosącej Ducha Świętego z modlitwą o Jego dary;

- „Bilet do nieba” - specjalne opowiadanie na święta;

- o najmłodszych europejskich księżniczkach;

- o robotach, które potrafią czytać w myślach;

- o najnowszym odkryciu, które naukę o dinozaurach wywróciło do góry no­gami.