OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
21.10.2018
Światowy Dzień Misyjny
obchodzony pod hasłem „Pełni Ducha i posłani”

Komentarz do liturgii:

 

W dzisiejszej antyfonie na wejście pojawia się wezwanie: „Wołam do Ciebie, bo Ty mnie wysłuchasz”. U Boga możemy szukać po­mo­cy i opowiadać Mu o trudnych sprawach, a także o bliskich nam osobach. Jezus zna nasze słabości i pojawiające się czasem wąt­pli­wości, ale On nas nie odrzuca. Podczas Mszy św. wołamy z uf­noś­cią do Boga wierząc, że nas wysłucha.

 

Kolekta dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na misje. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 

W dzisiejszą niedzielę jest przeprowadzane ogólnopolskie liczenie wier­nych uczestniczących w Mszach św.

 

O godz. 16:30 nabożeństwo różańcowe.

 

PONIEDZIAŁEK - 22.10.2018

Wspomnienie św. Jana Pawła II, pap.

+ 1948 sł.b. kard. August Hlond I bp katowicki, Prymas Polski

Tydzień Misyjny

● Od godz. 7:00 do 8:00 adoracja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu przy oł­ta­rzu.

● O godz. 17:45 Różaniec poprowadzą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1.

 

WTOREK - 23.10.2018

Tydzień Misyjny

 

ŚRODA - 24.10.2018

Tydzień Misyjny

● O godz. 17:45 Nowenna do Matki Bo­żej Nieustającej Pomocy po­łą­czo­na z nabożeństwem różańcowym.

 

CZWARTEK - 25.10.2018

Tydzień Misyjny

 

PIĄTEK - 26.10.2018

Tydzień Misyjny

● O godz. 19:15 w Domu Parafialnym katecheza przedchrzcielna dla ro­dzi­ców i ro­dzi­ców chrzest­nych.

● O godz. 19:30 Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” za­pra­sza na Wieczór Chwały. W programie uwielbienie, uroczysta Eu­cha­rys­tia, adoracja z modlitwą o uzdro­wienie chorych, modlitwa wsta­wien­ni­cza, spowiedź św.

 

SOBOTA - 27.10.2018

(2009 + ks. Roman Bednarek)

Tydzień Misyjny

● Od godz. 8:00 odwiedziny chorych z rejonu IV soboty miesiąca.

● O godz. 17:00 Msza św. z udzieleniem sa­kra­men­tu chrztu św.

 

NIEDZIELA - 28.10.2018

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIECENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

● O godz. 16:30 nabożeństwo różańcowe.

 

„Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie Mszy św. W przyszłą niedzielę ko­lek­ta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii (po­krycie bie­żą­cych rachunków).

 

Za tydzień w niedzielę po raz dziesiąty będziemy obchodzić Dzień So­li­dar­noś­ci z Kościołem Prześladowanym pod hasłem „Pakistan - przer­wać milczenie”.

 

Trwa miesiąc październik. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach ró­żań­co­wych, które w naszym kościele odprawiamy w tygodniu o godz. 17:45, a w niedzielę o godz. 16:30.

 

W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych pro­si­my o uporządkowanie grobów na naszych cmentarzach. Wszelkie pra­ce dotyczące zmian nagrobków na cmentarzu parafialnym należy zgła­szać w kan­ce­larii pa­ra­fial­nej.

Zalecki-wypominki za zmarłych na Oktawę Dnia Zadusznego wypisane czy­tel­nie na kartkach można składać w zakrystii i kancelarii parafialnej.

 

Małżeństwa zainteresowane dołączeniem do Wspólnoty Domowego Koś­cio­ła zapraszamy do zapisania się w zakrystii lub w kancelarii pa­ra­fial­nej.

 

Zapraszamy dzieci na spotkania Kolędników Misyjnych w po­nie­dział­ki o godz. 18:30 w Domu Parafialnym.

 

NOWY ADRES E-MAIL PARAFII: tychymm@interia.pl

 

Zapraszamy do udziału w III Archidiecezjalnej Pielgrzymce Osób Cho­rych, Niepełnosprawnych oraz ich Rodzin i wszystkich chęt­nych diecezjan do Lourdes w 2019 roku. Udział w pielgrzymce po­twier­dzi­li ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc i ksiądz biskup Marek Szkud­ło. Szczegóły na plakacie i w kan­ce­larii parafialnej.

 

Przypominamy, że intencję Mszy św., jak również ofiarę za jej od­pra­wie­nie, należy uregulować najpóźniej dwa tygodnie przed wy­zna­czo­nym terminem. W przeciwnym razie zamówiona intencja traktowana bę­dzie jako intencja wolna i może zostać zajęta przez kogoś innego.

 

Prezes tyskiego Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego zaprasza na wy­kła­dy o problematyce prozdrowotnej, które będą się odbywały pod patronatem księdza proboszcza Janusza Lasoka w Domu Pa­ra­fial­nym parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Tychach.

Program:

Data:

Prelegent:

Tytuł wykładu:

17.11.2018

godz. 11:00

dr n. med. Joanna Straszecka

spec. chorób wewnętrznych

O chorobach tarczycy inaczej

08.12.2018

godz. 11:00

lek. med. Bogusława Olak-

Bia­łoń

specjalista diabetolog

Święta, święta… jak to przeżyć z cukrzycą

12.01.2019

godz. 11:00

mgr fizjoterapii Jacek Tuz

Zapobieganie bólom kręgosłupa

Luty 2019

dokładny termin zostanie ustalony

lek. med. Jadwiga Zabłuda-Tomala

specjalista dermatolog

Skóra 50+

pielęgnować, czy konserwować

 

W gablotce m.in.:

zaproszenia:

- do Domu Parafialnego w Katowicach-Panewnikach na wykład o. Ksa­we­re­go Knotza dla małżonków i planujących małżeństwo;

- na pielgrzymkę do Torunia w dniach 30.11 i 1.12 (szczegóły w gab­lot­ce i kan­ce­larii pa­ra­fial­nej);

informacje:

- o możliwości zakupu w księgarni św. Jacka książki p.t. „Biblii Impulsy”;

- o szczepieniach przeciwko grypie sponsorowanych przez Urząd Miasta Tychy.

 

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W tym wydaniu m.in.:

- dlaczego wielu przyjmuje Komunię Świętą w stanie grzechu ciężkiego i co oznacza przyjąć ją niegodziwie?;

- z okazji Niedzieli Misyjnej i rozpoczynającego się Tygodnia Misyjnego roz­mowa z księdzem Tomaszem Atłasem - krajowym dyrektorem pa­pies­kich dzieł misyjnych;

- o rewolucjach w emeryturach, które szykują się już w przyszłym roku.