Pielgrzymki

Ze względu na trudną sytuację geopolityczną w najbliższym czasie nie planujemy pielgrzymki zagranicznej.